Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(obsah formuláře prosím zkopírujte (Ctrl-C) a vložte do Wordu (Ctrl-V) nebo jiného textového editoru)
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: APOS BRNO s.r.o, Kotlanova 3, 628 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Počet a název zboží dle prodejního dokladu: ……………………….………………………………………………………………………………………


Datum objednání zboží: ………………..…………………………………………………………………………………….


Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………………………………………………………………………...


Fakturační adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………………….……..


………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


Číslo prodejního dokladu: ………………………………………………………………………………..………………...


Číslo objednávky 1: ………………………………………………………………………….……………………………………

 


Kupní cena má být vrácena 1:


(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:


................................................ /........................


nebo jiným způsobem (v hotovosti, složenkou) ………………………………………………………………..

 

 

Důvod vrácení zboží 1: ............................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

 


Beru na vědomí, že náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující spotřebitel.

 

 


………………....................................……………………………..

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě):

 


……………………………………………

Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
1 Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

Načítám, prosím vydržte...