O nás

APOS BRNO s.r.o. - partner pro sociální sféru a zdravotnictví. 
 
Naše společnost byla založena v roce 1992, dovolte mi proto krátké ohlédnutí za tím, jak se naše firma a její nabídka postupem doby měnila a čeho jsme společně s vámi dosáhli.

 
 
s čím jsme začínali ...

v počátcích našeho podnikání jsme dodávali stroje pro gastronomické a prádelenské provozy a systémy značení prádla do nemocnic, domovů důchodců a ústavů sociální péče. Zkušenosti zahraničních komerčních prádelen, tlak na ochranu životního prostředí, hledání úsporných řešení a alternativ k jednorázovým výrobkům nás koncem devadesátých let přivedly k myšlence přijít s programem

speciálních zdravotnických textilií
 


byli jsme u nás první, kdo nabídl pratelné inkontinenční nepropustné podložky pro děti i dospělé, decentní chrániče oděvů, ochranné plavky pro inkontinentní, speciální elastická prostěradla obálkového střihu pro antidekubitní matrace a mnoho dalších tehdy na našem trhu nových výrobků. Ve zdravotnictví jsme se stali průkopníky v používání operačních textilií z mikrovlákna a trilaminátu. Máme nejobsáhlejší nabídku pomůcek pro polohování a přesun pacientů. Vždy jsme přitom šli cestou přímé spolupráce, nebyli jste pro nás pouhými zákazníky, ale především partnery a spolutvůrci. Mohli jsme tak pružně reagovat na vaše požadavky, hledat nové výrobky nebo je i společně vyvíjet. Takovou výzvou byl například požadavek, jak zabránit pádu z lůžka bez používání postranic. Odpověděli jsme programem
 
 
který zahrnuje pomůcky omezující riziko poranění na lůžku nebo při pádu z lůžka nebo prádlo s chrániči krčků stehenních kostí. Chtěli jste však více - být zavčas informováni, pokud k nějaké nehodě dojde, abyste mohli okamžitě pomoci. Tehdy jsme přišli se sofistikovaným elektronickým řešením tzv. bezkontaktního monitoringu lůžka, který hlídá, je-li klient na lůžku, zda nedošlo k zástavě srdce, pádu z lůžka nebo k epileptickému záchvatu. Vyvstal zde ale jeden problém – jak okamžitě přenést informaci o nehodě v podmínkách, kde chybí nebo je nespolehlivé signalizační zařízení? Nabízelo se jediné efektivní řešení

bezdrátová signalizace
 

a tak jsme postupně přešli od jednoduchých systémů až k sofistikovaným, které umožňují přivolat si pomoc ve složitých podmínkách a to i osobám s různými handicapy. Tyto systémy nabízejí řadu funkcí od kontroly péče až po přivolání pomoci při napadení personálu. Během naší spolupráce jsme byli svědky velkých změn, které se za poslední dvě desetiletí v zařízeních sociální péče odehrály. A to nejen materiálních, ale zejména ve vztahu a v péči o klienty, jejich tělesnou i duševní pohodu. Přemýšleli jsme, jak vašim klientům i vám, kteří o ně pečujete, tuto práci zpříjemnit.
A tak jsme přišli s programem
 

vždyť ... „kdo si hraje, ten se nezlobí“. Tyto výrobky však nejsou jen „na hraní“ ale procvičují nejrůznější dovednosti jejich uživatelů. V naší nabídce se objevily i takové pomůcky, jako jsou terapeutické panenky a terapeutická zvířátka, které mají úžasné účinky při práci s osobami trpícími demencí. Museli jsme navázat úzkou spolupráci s odbornými lékaři a specializovanými pracovišti a zpracovat metodiku práce s těmito panenkami. Samostatnou kapitolou tohoto programu jsou venkovní trenažery pro tzv. Seniorparky, určené pro zlepšení fyzické i mentální kondice seniorů a tělesně handicapovaných.

Je v tom zdánlivý paradox. Na počátku činnosti firmy průmyslové stroje s velkými výkony vážící i několik tun a dnes – hry a terapeutické panenky. My to ale vnímáme jinak. Naplňuje nás radostí a uspokojením, že jsme blíže k vám, k vašim klientům a že vám alespoň trochu pomáháme ve velmi prospěšné práci, kterou obětavě děláte.

V roce 2012 jsme rozšířili naši působnost do Slovenské republiky, kde společnost APOS BRNO zastupuje slovenská společnost BC & MC - Theracare s.r.o., Bratislava.

 
RNDr. Vladimír Vala
ředitel společnosti
 

 

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Načítám, prosím vydržte...